Krinkels zijn voor ons kringen in het water, gevormd door een vallende druppel.
Samen willen wij streven naar een school, waar de ontplooiing van hoofd, hart en handen centraal staat en een school met warmte en geborgenheid voor elke druppel (elk kind).
Elke druppel willen wij voeden met kennis, creativiteit, positieve en christelijke waarden zodat die niet onopgemerkt krinkels veroorzaakt eens hij in de grote plas (de maatschappij) terechtkomt.
Met andere woorden willen wij, naast een leerinstituut, een opvoedingsgemeenschap vormen volgens de geest van het evangelie, van waaruit de kinderen verder kunnen uitgroeien tot fijne, zelfstandige jonge mensen.

Dank voor het vertrouwen dat u als ouders stelt in onze school en haar team. Laten we samen in goede geest en vertrouwen voor uw kinderen veel mooie dagen maken!

Prioriteit schooljaar 2017-2018

Geluksvogels

Geluk valt niet uit de lucht.
Het is een levenshouding :

- op een optimistische manier van in het leven staan,
- veerkracht opbouwen,
- je goed in je vel voelen,
- samenleven met anderen,
- jezelf doelen stellen en die realiseren,
- de juiste keuzes maken.
- zin zoeken in het leven,

Je levensomstandigheden bepalen maar een relatief klein stuk van je geluk.

Een positieve houding en de manier waarop je naar de wereld kijkt zijn veel doorslaggevender. Dat krijg je gedeeltelijk mee van je ouders en andere mensen om je heen, door voorbeeldgedrag en opvoeding.
We kunnen allemaal leren een beetje opener, optimistischer en gelukkiger te zijn.

Jaarplanning

1 september - geluksdag : SPORO Doelen :
Met onze klas gaan we doelen stellen, die we gedurende het schooljaar stap voor stap willen realiseren.
Geluksdag - 27 oktober : HOKKO Geven :
Wij willen delen en iets doen voor andere mensen.
6 november - 22 december : MINGO Emoties :
Wij uiten onze gevoelens en nemen een positieve houding aan !
8 januari - 28 februari : NANDOE Lichaam gezond
We zorgen goed voor ons lichaam en we eten gezond.
1 maart - 30 april : KEA Uitproberen
We blijven leergierig, we groeien en willen steeds bijleren.
1 mei - 30 juni : BRANTA Kracht
We zijn moedig en we ontwikkelen veerkracht.

Basisschool 'de krinkel'
Schoolstraat 32-34   2070 Zwijndrecht   03/252.76.03