Inschrijvingen

Wanneer ?

Elke schooldag tijdens de schooluren.

De eerste week van juli en na telefonische afspraak vanaf 21 augustus.

Belangrijk !

Gelieve bij de inschrijving de sis-kaart van het kind mee te brengen!

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Bij inschrijving van een kind, met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs, zal de school haar draagkracht bekijken.
De school zal onderzoeken of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Het onderzoek in overleg met de ouders, het CLB en het schoolteam kan enkele weken duren.
Na dit onderzoek wordt de beslissing aangetekend of tegen afgiftebewijs binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd.

De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur.

   

Basisschool 'de krinkel'
Schoolstraat 32-34   2070 Zwijndrecht   03/252.76.03